Laulurinne 13, 70620 Kuopio
045-3446680 ari.lipponen@wellform.fi
Työhyvinvoinnilla tuloksiin!

Työhyvinvointi – tie tuloksiin

Työhyvinvointi – tie tuloksiin

Tekeekö yrityksesi parempaa tulosta, jos järjestät henkilöstöllesi tyky-päivän? Vai tarvitaanko tähän vähän laajempaa näkökulmaa? Mitä itse asiassa tarkoitetaan työhyvinvointi-termillä? Perinteisesti työhyvinvoinnin käsite on korostanut yksilönäkökulmaa ja työhyvinvoinnin ongelmia: stressiä, työuupumusta ja -pahoinvointia ja niiden työkykyvaikutuksia. Tämä on johtanut etsimään keinoja, joilla voitaisiin sopeuttaa yksilöä paremmin työelämän vaatimuksiin. Keinoiksi on yleensä esitetty yksilön terveiden elämäntapojen tukemista, mm. liikuntaa, terveellistä ruokavaliota ja hyvää unta (lähde: Pertti Laineen väitöskirja ”Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa”). Tätä tarkoitusta varten on sitten pidetty ns. Tyky-päiviä, joissa jumpataan porukalla ja kuunnellaan esityksiä mm. terveellisestä ravitsemuksesta.

Mitä vikaa tässä lähestymistavassa sitten on? Työntekijöiden terveiden elämäntapojen tukeminen on toki tärkeä osa työhyvinvointia, mutta se on vain osa laajempaa kokonaisutta. Laajempi näkökulma korostaa itse työn ja työprosessien kehittämistä työhyvinvoinnin lähtökohtana. Lisäksi työhyvinvointiin kuuluvat kiinteästi työyhteisön ja esimiestyöskentelyn kehittäminen. Kyse on siis todella suuresta kokonaisuudesta ja työhyvinvoinnin edistäminen pitäisikin yrityksissä nähdä entistä enemmän myös strategisena tekijänä - kilpailuetuna.

Työhyvinvoinnilla on myös suora taloudellinen vaikutus. Yrityksen tai yhteisön kasvu ja kehitys ovat suoraan riippuvaisiat työntekijöiden hyvinvoinnista, kasvusta ja kehityksestä. Panostukset työhyvinvointiin näkyvät sairaspoissaolojen kustannuksien pienenemisenä. Työhyvinvoinnin lisääntyessä työntekijöistä tulee aikaisempaa sitoutuneempia ja tyytyväisempiä ja tämä puolestaan johtaa työn tuottavuuden ja laadun parantumiseen. Useat akateemiset tutkimukset tukevat myös työhyvinvoinnin ja kannattavuuden välistä yhteyttä.