Laulurinne 13, 70620 Kuopio
045-3446680 ari.lipponen@wellform.fi
Työhyvinvoinnilla tuloksiin!

Uudet innovaatiot

Uudet innovaatiot

Inhimillinen pääoma (henkilöstö) on organisaation menestymiselle tärkein lähtökohta. Tämä koskee erityisesti työvoimavaltaisia aloja. Työvoiman saatavuus on monella alalla haaste, joten työn tekemiseen on keksittävä uusia tapoja. Uuden ideointiin tarvitaan luovuutta, innostusta ja uuden oppimista. Tämä edellyttää kuitenkin hyvinvoivaa henkilöstöä.

Innovatiivisessa ja oppimista tarjoavassa työyhteisössä osallistavan ja keskustelevan johtamistyylin avulla innovaatioita syntyy kasvaneen työhyvinvoinnin kautta ja työhyvinvointi paranee entisestään, kun työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa enemmän työhönsä innovoinnin kautta. Luovuus ja innostuminen mahdollistuvat positiivisessa työilmapiirissä. Hyvän hengen rakentamiseksi jokaisen työntekijän työtä on arvostettava. Tämä vaatii hyvää johtajuutta, jossa keskusteleva, vastavuoroinen johtamistyyli on avainasemassa.

Työhyvinvoinnilla ja innovoinnilla on selkeä keskinäinen yhteys. Monelta yritykseltä tai organisaatiolta puuttuu menetelmiä, osaamista ja työvälineitä, joilla työntekijöiden aloitteellisuutta ja innovointia voitaisiin kannustaa ja hyödyntää. Voimme auttaa yritystäsi löytämään työhyvinvointia ja sitä kautta innovaatioita edistäviä menetelmiä. Ota yhteyttä niin kartoitetaan lähtötilanne yhdessä.