Laulurinne 13, 70620 Kuopio
045-3446680 ari.lipponen@wellform.fi
Työhyvinvoinnilla tuloksiin!

Työyhteisön ilmapiiri

Työyhteisön ilmapiiri

Työilmapiirin on osoitettu olevan suoraaan yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, organisaation tuloksellisuuteen sekä henkilöstön ja asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Huono työilmapiiri heikentää työn tuloksia, vaikuttaa motivaatioon ja työn suorittamiseen ja työn tuloksiin, heikentää työpaikan yhteishenkeä ja lisää sairaspoissaoloja.

Mikä sitten aiheuttaa huonoa työilmapiiriä? Taustalla ovat usein ristiriidat työyhteisössä. Nämä ristiriidat voivat esim. esimiehen johtamistyylistä, oman tiimin ilmapiiristä tai yksittäisen työntekijän henkilökohtaisesta (huonosta) hyvinvoinnista tai suhtautumisesta työhön ja sen tekemiseen.

Hyvä ilmapiiri puolestaan edesauttaa merkittävästi yrityksen menestymistä. Miten huonoa työilmapiiriä sitten voisi lähteä parantamaan? Ota yhteyttä niin kartoitetaan työyhteisösi tilanne yhdessä ja mietitään sopiva ratkaisumalli tilanteeseen.