Laulurinne 13, 70620 Kuopio
045-3446680 ari.lipponen@wellform.fi
Työhyvinvoinnilla tuloksiin!

Työpoissaolojen vähentäminen

Työpoissaolojen vähentäminen

Yritysten työntekijöiden sairauspoissaolot laskevat tuottavuutta. Tämän lisäksi poissaolot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Keskimäärin organisaatiot joutuvat maksamaan vuositasolla arviolta n. 2000-3000 euroa ylimääräisiä kuluja jokaista työntekijää kohti sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeiden takia. Suomen mittakaavassa puhutaan jo reilusti yli miljardin euron vuosikustannuksesta. Näissä laskelmissa ovat mukana vain nämä suorat kustannukset, joten todelliset kulut yrityksille ovat jopa suuremmat. Monessa organisaatiossa sairastuneen tilalle pitää palkata korvaava työntekijä.

Jos työpaikan ilmapiiri on huono ja työviihtyvyys alhainen, työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, heillä on runsaasti sairauspoissaoloja, he siirtyvät herkemmin ennenaikaiselle eläkkeelle ja heidän työtehonsa on alhaisempi kuin mitä se todellisuudessa voisi olla. Jos taas ilmapiiri on hyvä ja työviihtyvyys korkea, työntekijät ovat terveempiä, aloitekykyisempiä ja innovatiivisempia ja saavat enemmän aikaiseksi. Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen vähentää merkittävästi poissaoloja ja synnyttää merkittäviä säästöjä työhyvinvointiin panostavalle organisaatiolle.