Laulurinne 13, 70620 Kuopio
045-3446680 ari.lipponen@wellform.fi
Työhyvinvoinnilla tuloksiin!

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan sovittujen asioiden tekemistä yhdessä. Työntekijöille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa itse niihin työn tekemiseen liittyviin asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla. Kehittäminen onkin parhaimmillaan keskustelua ja asioiden muuttamista koko porukan voimin, esimiehet ja alaiset yhdessä. Kehittämisprojektissa käsitellään mm. työyhteisön ristiriitoja ja ratkaisuja niihin, tiimin tai työryhmän haasteita, yksilöiden erilaisuuden ymmärtämistä ja tätä kautta yhteistyön ja toiminnan tehokkuuden parantamista.

Työyhteisön kehittämisessä keskeisin elementti on tiimin ja/tai koko työyhteisön keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Tällä tavoin pyritään parantamaan yhteishenkeä, erilaisuuden sietokykyä ja kannustamaan innovatiivisuuteen. Lopputuotteena voidaan pitää mm. yhteisiä pelisääntöjä ja toimintamalleja, joilla vahvistetaan koko työyhteisön toimintaa ja yhteistyön sujuvuutta.